Jak zrušit živnostenský list

Zrušení živnostenského listu je možné podat buď osobně na příslušném místním živnostenském úřadě, nebo elektronicky přes webové rozhraní datové schránky, nebo prostřednictvím notáře. Pro zrušení živnostenského listu musíte mít u sebe doklad totožnosti, potvrzení o zaplacení všech poplatků a doklad o skončení podnikatelské činnosti.

Připravte potřebné dokumenty

Pro zrušení živnostenského listu je třeba předložit některé dokumenty, jako jsou například kopie identifikačních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas), originál živnostenského listu, doklad o zaplacení poplatků a další dokumenty, které bude požadovat vaše příslušná živnostenská úřad.

Vyplňte a podepište formulář

Vyplňte a podepište formulář o zrušení živnostenského listu. Tento formulář je možné získat buď na příslušném živnostenském úřadě nebo jej můžete stáhnout na internetu.

Podat žádost o zrušení

Podání žádosti o zrušení živnostenského listu lze provést osobně na příslušném živnostenském úřadě, nebo lze žádost odeslat poštou.

Proveďte odhlášení z daňového úřadu

Po zrušení živnostenského listu musíte provést odhlášení z daňového úřadu. To můžete udělat buď osobně na příslušném finančním úřadě, nebo elektronicky prostřednictvím portálu EPO.

Vraťte živnostenský list

Po zrušení živnostenského listu musíte vrátit originál živnostenského listu na příslušný živnostenský úřad.

Podnikatel u počítače

Je důležité si uvědomit, že při zrušení živnostenského listu může být nutné zaplatit některé poplatky nebo daně. Je proto vhodné si dopředu zjistit, jaké jsou tyto náklady a připravit si na ně finanční prostředky.

Související:

Do začátku podnikání Vám stačí živnostenský list