Ve dvou se to lépe táhne

Projekt Ve dvou se to lépe táhne je preventivní program pro mládež ve věku 15-18 let. Jeho výjimečnost spočívá ve vrstevnické podpoře mladého dobrovolníka, který se individuálně věnuje klientovi jedno odpoledne v týdnu, a společně podnikají, co je oba baví.

Ve dvou se to lépe táhne

Díky pomoci mladého dobrovolníka, má tak klient možnost navštívit místa, která ještě třeba nikdy nenavštívil, zažít nové věci a má někoho, s kým může sdílet své strasti a nelehké období dospívání. Má někoho, kdo ho vyslechne, kdo se o něj zajímá a s kým se třeba i zasměje.

Dobrovolník Karel, student filozofie, neustále hledal nějaké důvody zapojení svého klienta do programu. Proč je jeho parťák zrovna v programu? Stalo se mu něco vážného? Proč potřebuje moji pomoc? V rámci sezení se sociální pracovnicí, dobrovolníka Karla a jeho parťáka Milana došlo k rozlousknutí Karlových otázek. „ Chtěl bych se dostat ven, prostě vypadnout z tý naší díry“ zaznělo z Milanových úst, který bydlí v sociálně vyloučené lokalitě. Dobrovolník Karel pochopil, že nemusí nad motivem zapojení klienta tolik hloubat, že úplně stačí jeho přítomnost, a že Milan díky němu pozná svět za hranicemi vyloučeného prostoru. Kluci si společně užívají obyčejného dne, který může být pro někoho i neobyčejný.

Dobrovolnické centrum, z.s., je nezisková organizace, jejíž posláním je poskytovat profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Nabízí prostor pro seberealizaci, vytváří podmínky pro setkávání a komunikaci, podporuje a rozvíjí dobré mezilidské vztahy. Dobrovolnické centrum převzalo projekt- Ve dvou se to lépe táhne z pražské organizace Lata, která byla v roce 1994 založena Doc. PhDr. Oldřichem Matouškem, CSc. a jeho studenty.

dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum, z. s.

Dobrovolnické centrum realizuje úspěšně několik programů a projektů, jež jsou zaměřeny na různé cílové skupiny. Dobrovolníci působí v různých oblastech – kultura, sport, v nemocnicích, při krizových událostech, ale také v programech, které jsou sociálního a preventivního charakteru.

Sídlo a kontakt: Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem 400 01, email: dcul@dcul.cz, www.dcul.cz

Kontakty:

Koordinátorka dobrovolníků- Eleonora Portná, tel.: 773 525 100, email: eli.portna@dcul.cz

Sociální pracovnice– Bc. Daniela Vobůrková, tel.: 721 570 084, email: daniela.voburkova@dcul.cz